Bezpečnost práce

Správným zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zodpovědní vedoucí zaměstnanci, ale také OSVČ. V každé instituci jsou pravidla vždy odlišná a zodpovídá za ně určitá osoba.

 • Hygiena práce a pracovního prostředí, bezpečnost technických zařízení, ergonomie, hodnocení rizik při výkonu práce
 • Opatření pro ochranu před nemocí z povolání, která se neprojevuje okamžítě, ale je to otázka i několika let
 • Prodej certifikovaných osobních ochraných pracovních prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou
...a to je jen malá část problematiky, kterou řeší právě BOZP

Požární ochrana

 • Zajištění činnosti odborně způsobilé osoby v požární ochraně dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • Protipožární a protivýbuchová prevence
 • Poradenství

Podniková ekologie

Poradenství, školení a zpracování dokumentace v těchto oblastech:
 • Odpadové a obalové hospodářství
 • Chemické látky
 • Čištění odpadních vod
 • Ochrana ovzduší
 • Poradenství v oblasti zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií
 • Zavádění a udržování systému environmentálního managementu dle ISO 14001

Soudní znalec

Znaleckou činnost vykonávaná ing. Jaroslav Hromják na základě jmenování krajského soudu v Ostravě, rozhodnutím č.j. spr. 3206/1996 ze dne 25.10.1996 pro obory doprava, ekonomika a strojírenství.

Znalecké posudky jsou vypracovány v excelentní kvalitě za bezkonkurenční ceny pro odvětví:
 • Oceňování strojů, strojírenských technologií a systémů
 • Oceňování movitých věcí
 • Oceňování motorových vozidel
 • Posuzování technického stavu motorových vozidel
 • Posuzování výrobních strojů a zařízení
 • Autoopravárenství
 • Analýza dopravních nehod
Více na webu hromjak.cz

Revize vyhrazených technických zařízení

 • Revize elektro
 • Revize jeřábů
 • Revize plošin
 • Revize zvedacího zařízení
 • Revize lešenářské techniky

Exos Moravia s.r.o. - Pohraniční 678/104, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Nahoru